Technical Asbest Services B.V.

Technical Asbest Services

Welkom op de website van Technical Asbest Services – TAS. Wij bieden verschillende diensten om u te helpen met uw asbestprobleem. Naast asbestinventarisatie en asbestonderzoek, geven wij bijvoorbeeld advies en begeleiden wij u bij uw asbestprobleem. Ook kunnen wij de directievoering van u overnemen of cursussen en voorlichting over asbest verzorgen.

Hier vindt u meer informatie over al onze diensten.

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie kan  wettelijk verplicht zijn bij sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering of een renovatie. U dient dit onderzoek uit te laten voeren door een bedrijf welke gecertificeerd is conform Bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 Arbeidsomstandighedenregeling.

Bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 Arbeidsomstandighedenregeling. houd in dat onze werkzaamheden uitgevoerd worden conform vigerende wet- en regelgeving. Het verplichte kwaliteitssysteem dat hier onderdeel van uitmaakt staat garant voor een veilige en correcte uitvoering van de werkzaamheden Technical Asbest Services is in het bezit van dit certificaat.

Technical Asbest Services is daarnaast ook een VCA* gecertificeerd bedrijf. Dit houdt in dat al onze medewerkers beschikken over een DIA en een VCA certificaat.

Wat uw asbestprobleem ook mag zijn; stop hem bij ons in de TAS en Technical Asbest Services zorgen ervoor dat u ervan wordt ontlast!Let us bag your asbestos problems and you will find out, we are:

PEOPLE WHO CARE, FOR PEOPLE WHO CARE