Aanbesteding voor Asbest opdrachten

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Bij grote, ophanden zijnde projecten waarbij asbest verwijderd gaat worden kan Technical Asbest Services de opdrachtgever van dienst zijn door een aanbestedingstraject op te zetten.

Hierbij wordt de aanbesteding verzorgd van uitnodigen van aannemers tot aan de gunning.

Het traject kan er als volgt uitzien:

  • Het maken van een voorselectie
  • Uitnodigen van de voor het project geschikte partijen
  • De uitgenodigde partijen voorzien van de project gerelateerde stukken en informatie
  • Het verzorgen van de aanwijzing
  • Het opstellen van een nota van inlichtingen
  • Beoordelen van de ingediende offertes
  • Uitbrengen van een gunningadvies
  • Versturen van de gunning- en afwijsbrieven

Technical Asbest Services kan een adviserende rol spelen door de opdrachtgever in contact te brengen met partijen die geschikt zijn om het werk uit te voeren. Door de ruime ervaring die Technical Asbest Services  heeft bij de uitvoering van zulke projecten, beschikt zij over de kennis om offertes van aannemers vakkundig te beoordelen.