Asbest advies

Uitgangspunt van de wet- en regelgeving met betrekking tot asbest is dat het werken met en bewerken van asbest verboden is. Dit staat in het Arbobesluit Asbest en in de Arboregeling.

In Nederland gelden nog meer wettelijke bepalingen met betrekking tot asbest en het verwijderen en afvoeren hiervan. Handhaving van de wettelijke regelingen ligt bij diverse instanties, maar een heel belangrijke bij het saneren van asbest is de inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Alle werkzaamheden ter verwijdering van asbest worden wettelijk geregeld in het Asbest-verwijderingsbesluit. Het besluit bevat voorschriften voor het verwijderen en afvoeren van asbest uit bouwwerken, alsmede het verwijderen en afvoeren van asbest uit objecten.

Door de pragmatische instelling en oplossingsgericht denken onderscheidt Technical Asbest Services BV zich in sterke mate van andere bureaus.

Technical Asbest Services kan het volgende verzorgen:

  • Asbest advies van uit wet- en regelgeving met een pragmatische invulling hiervan
  • Opstellen van een inventarisatieplan
  • Beoordelen van asbestinventarisaties van andere bureaus
  • Alle andere zaken die van belang zijn om een vlotte doorgang van projecten waarbij sprake is van asbest te waarborgen

Door de ruime ervaring in zowel vastgoed als in een industriële omgeving kan Technical Asbest Services zich duidelijk profileren in de markt.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.