Asbest verwijderen

Wanneer u van plan bent om asbest te verwijderen zal in de meeste gevallen een asbestinventarisatie uitgevoerd moeten worden door een SC-540 gecertificeerd bedrijf zoals TAS BV.  In enkele gevallen mag een particulier zelf asbest verwijderen en is daarvoor geen asbestinventarisatie nodig.
Indien is vastgesteld dat u eigenaar bent van asbest kunt u het asbest verwijderen. Hiervoor moet u een sloopmelding doen, het inventarisatierapport wordt als bijlage toegevoegd.

Het asbest mag vervolgens alleen door een SC-530 gecertificeerd bedrijf worden verwijdert. Wij als SC-540 gecertificeerd bedrijf mogen daar dan ook geen werk in verrichten maar wij kunnen u wel adviseren in u keuze en diverse offertes opvragen waaruit u zelf de keuze kan maken. TAS BV kan ook de aanbesteding voor u uit handen nemen.

Moet ik het asbest verwijderen?

Wat veel menen denken is dat asbest altijd verwijderd moet worden. Dit is niet het geval.

Wanneer het asbest geen gevaar veroorzaakt en er geen werkzaamheden aan het asbest worden verricht is er geen reden om het asbest te verwijderen.  Asbest vormt geen gevaar wanneer het afgeschermd is, onbeschadigd, niet verweerd en hechtgebonden.