Bent u van plan om uw woning te verkopen, kopen, renoveren of slopen dan heeft u in de meeste gevallen een Asbestinventarisatie rapport nodig.

Asbestinventarisatie Conform Bijlage XIIIaAsbestinventarisatie Type A

HetĀ asbestinventarisatie onderzoek heeft als doel om alle asbesthoudende elementen in een gebouw of object in kaart te brengen. Op grond van de Bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 Arbeidsomstandighedenregeling. moet de opdrachtgever zorgen voor bestekken, bouwtekeningen of archieven van renovaties of verbouwingen waaruit de toepassing van asbest en asbesthoudende materialen blijkt. Als deze niet beschikbaar zijn moet de opdrachtgever ook de mogelijkheid bieden om medewerkers c.q. gebruikers van het gebouw te interviewen.

Voorwaarde voor Asbestonderzoek is dat de onderzoekers onbelemmerde passende toegang tot alle ruimtes hebben. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd met licht destructief onderzoek (met behulp van handgereedschap), waarbij de gebruikersfunctie niet wordt aangetast, als het bouwwerk of object nog in gebruik is.

Als bij een Asbestinventarisatie onderzoek een redelijk vermoeden is van asbesttoepassingen die niet waarneembaar zijn, waarvoor zwaar destructief onderzoek moet plaatsvinden en dit op het moment niet mogelijk is, dan dient een vervolg onderzoek uitgevoerd te worden als het gebouw of de ruimte niet meer in gebruik is. Hiervan wordt een aanvullende rapportage gemaakt.

In de Bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 Arbeidsomstandighedenregeling. wordt onderscheid gemaakt tussenĀ bouwwerken en objecten. Het is toegestaan om een deel van een bouwkundige eenheid te onderzoeken (bijvoorbeeld een zolder met dakconstructie en dakbedekking). Het is niet toegestaan om alleen afzonderlijke bronnen of constructiedelen te inspecteren.

TAS kan u hierover informeren. Neem gerust contact met ons op, of vraag vrijblijvend een offerte aan.