Begeleiding bij Asbestproblemen

Technical Asbest Services BV kan namens de opdrachtgever de begeleiding en toezicht op de projecten uitvoeren.

De volgende zaken maken deel uit van de begeleiding:

  • correcte uitvoering van de werken
  • controle van de persoonsgegevens van de betrokken medewerkers
  • voortgang van de planning in de gaten houden
  • bijwonen van overleggen
  • opstellen van dagrapportages
  • opleveringsdocumenten opstellen
  • opleveringsronde met de opdrachtgever

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.