25-03-2014
Een stichting voor jeugdzorg en hulpverlening heeft van de Inspectie SZW een boete ontvangen voor het illegaal verwijderen van asbestpanelen in woonuits in Venlo. De boete bedroeg €100.800.

Een klacht was aanleiding voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een controle uit te voeren bij een woonlocatie in Venlo. Er werd geconstateerd dat er reparaties waren uitgevoerd aan buitenpanelen van woonunits. Bij de medewerkers van de technische dienst die de reparaties uitgevoerd hadden was bekend dat er zich mogelijk asbesthoudende delen in het plaatmateriaal van de woningen uit de jaren zeventig zouden bevinden. Desondanks hebben de medewerkers de door vandalisme beschadigde panelen zonder asbestonderzoek vervangen. Hierbij bleven losliggende stukjes van de panelen achter in de omgeving en op een nabijgelegen grasveld.

Er zijn meerdere overtredingen begaan bij het project van deze werkzaamheden. Asbesthoudende panelen dienen verwijderd te worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. De werkzaamheden zijn daarnaast niet aangemeld bij de Inspectie SZW, een inventarisatierapport is niet opgesteld, passende adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen werden niet gebruikt en het afval werd niet op de juist manier verpakt en afgevoerd.

Hierop heeft de Inspectie SZW een boete opgelegd aan de verantwoordelijke stichting van €100.800. Bovendien kreeg de stihting een waarschuwing dat bij herhaling het bedrijf voor langere tijd kan worden stilgelegd. Aanpak van misstanden in de asbestsector zijn een belangrijk speerpunt voor de Inspectie SZW, voor de aanpak ervan is een speciaal team van inspecteurs aangesteld.

Sinds 1994 is het gebruik van asbest in Nederland verboden. Wanneer een bedrijf asbest wil verwijderen dienen zij dit vooraf bij de Inspectie SZW te melden. In Nederland zijn ongeveer 300 bedrijven gecertificeerd om asbest te verwijderen, waaronder Technical Asbest Services.