Directievoering bij Asbestproblemen

Technical Asbest Services BV kan namens de opdrachtgever directievoering doen.

De definitie van de directie geformuleerd in paragraaf 3 van de UAV. “De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst”. In de praktijk is Technical Asbest Serivces BV de intermediair tussen de opdrachtgever en de uitvoerende aannemer. Technical Asbest Services BV vertegenwoordigt de opdrachtgever met kennis van zaken.

Het bewaken van de financiën, de kwaliteit van geleverd werk en de planning zijn de kerntaken bij directievoering. De directievoerder signaleert afwijkingen en reageert hier accuraat en zo nodig corrigerend op. Wijzigingen in het werk worden adequaat afgehandeld. Waar nodig worden specialisten ingezet ter ondersteuning van het proces.

Bij directievoering verzorgen wij de aansturing van de bij het proces betrokken partijen. De directievoerder adviseert over meer- en minderwerk en over termijnbetalingen. Bij onverhoopte conflicten kan de directievoerder bemiddelend optreden of juridische bijstand verlenen door inschakeling van gespecialiseerde juristen.

Bij directievoering nemen wij de opdrachtgever veel werk uit handen en nemen verantwoording voor de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden. Directievoering is een breed vakgebied met vele facetten. Elke opdrachtgever en elk project stellen weer andere eisen en bevinden zich in een andere omgeving. De invulling van directievoering is bij Technical Asbest Services BV dan ook maatwerk en altijd oplossings- en resultaatgericht.

 

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.