Wat is het gevaar van asbest?

Het grootste gevaar van asbest is wanneer losse asbestvezels worden ingeademd en vastlopen in de kleine luchtwegen en longblaasjes bij mensen. Blootstelling aan asbest kan dan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken omdat verschillende asbestziekten kunnen ontstaan waarvan de meest bekende voorbeelden longkanker, asbestose en mesothelioom zijn. De meeste asbestziekten worden pas na tientallen jaren vastgesteld en zijn niet te genezen.

Het is daarom van belang om bij een mogelijk asbestprobleem allereerst te zorgen voor goede asbestinventarisatie, zodat de asbest verwijderd kan worden.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op de bijeenkomst op 25 november van het ministerie van SZW en de werkgeversorganisaties FNV, CNV en De Unie is een film gepresenteerd over de gevaren van blootstelling aan asbest tijdens het werk.

In de korte film wordt het leven van Joost gevolgd, die niet de juiste maatregelen heeft genomen om voldoende beschermd te zijn tegen de gevaren van asbest. Als Joost aan het werk is, volgt de kijker hoe de vezels zich door het lichaam verspreiden en zich vastzetten in het borstvlies. De film maakt op indringende wijze duidelijk wat de gevolgen van blootstelling aan asbest kunnen zijn en doet de kijker inzien hoe hij zich tegen deze gevaren kan beschermen.

JOOST is geproduceerd in opdracht van de Inspectie SZW door Figuli Producties, in samenwerking met specialisten van het Nederlands Kanker Instituut en Tappan Communicatie.

– See more at: file:///C:/My%20Web%20Sites/Tasbest/www.tasbest.eu/asbest/gevaar-asbest/index.html#sthash.NOdo95Ps.dpuf