Particulieren

We merken dat de particulier veelal wordt overdonderd door diverse wet- en regelgeving rondom asbest. Heb ik een asbestinventarisatie nodig? Wat mag ik nu zelf en wat mag ik nu niet? Technical Asbest Services  (TAS.) staat voor transparantie en is van mening dat je kennis moet delen. Hieronder dan ook de asbesthoudende toepassingen welk een particulier zelf mag verwijderen;

• verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;
• verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;
• verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een vaartuig, voorzover het vaartuig niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter bedraagt.
(bron Asbestverwijderingsbesluit 2005)

particulier

Bovenstaande vrijstellingen gelden enkel voor particulieren (en bevinden zich in de laagste risicoklasse 1 conform SMA-rt). De particulier dient dan ook zelf het asbest weg te halen, u heeft hiervoor geen inventarisatie rapport nodig. Informeer bij uw gemeente welke voorzorgmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. U als particulier bent ook in overtreding op het moment dat u opdracht geeft voor het verwijderen van bovenstaande toepassingen zonder inventarisatierapport, sloopmelding en  niet uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Bent u een agrariër/boer dan bent u geen particulier maar een bedrijf/ondernemer en gelden bovenstaande vrijstellingen niet. Zodra een asbesttoepassing ingeschaald is in risicoklasse 2 of risicoklasse 2A (dit a.d.h.v. SMA-rt) dan moet het gesaneerd worden door een gecertificeerde  asbesterwijderaar. Asbestverwijderaars kunt u vinden op www.ascert.nl . Mocht u het toch een onveilig en onprettig idee vinden om als particulier asbest te verwijderen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij verzorgen graag de asbestinventarisatie voor u waarmee een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf aan de slag kan. Wij zijn ervoor om u verder te helpen en staan u graag te woord.