20-03-2015
Om u een indicatie te geven van de kosten voor asbestverwijdering en investering in zonne-energie, subsidiemogelijkheden, fiscale mogelijkheden en terugverdientijd, is voor een aantal bedrijfssituaties een rekenvoorbeeld opgesteld.

De werkelijke situatie is per bedrijf verschillend. Voor een specifieke berekening overlegt u met uw adviseur of boekhouder.