De geplande looptijd van de Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop liep tot september 2015. Het bedrag welke de regering hiervoor beschikbaar heeft gesteld is nog niet volledig besteed. Er wordt nu gesproken bij de provincies over de mogelijkheid om de regeling te verlengen tot en met eind 2016. In september wordt hier een besluit over genomen. Wanneer het budget van de provincie het toelaat worden de aanvragen tot 1 september 2015 gegarandeerd mogelijk. De aanvragen welke ná 1 september worden ingediend worden afgehandeld wanneer meer bekend is of de regeling wordt verlengd.

subsidie