20-03-2015

Ja, u komt in aanmerking voor de regeling als u minimaal 250 m2 asbestdak verwijdert en minimaal 5 kWpiek zonnepanelen terugplaatst op een gebouw op de (voormalige) bedrijfslocatie van de aanvraag.